25 Aug

Pirmą kartą – politikų palankumo šeimos stiprinimui reitingai!

Pernai lankantis Vašingtone (JAV) labai sudomino nevyriausybininkų ir Kongreso Pro-life Caucus vadovo Christopher H. Smith naudojamas bei mums rekomenduotas politikų veiklos vertinimo įrankis Vote Scorecard. Po vizito peržvelgėme, kas panašaus jau yra daroma pas mus, Lietuvoje. Deja, tokio paprasto, kiekvienam žmogui suprantamo vertinimo įrankio rasti taip ir nepavyko.

Todėl džiaugiamės pristatydami Jums pirmąją tokią 2012–2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos balsavimo rezultatų apžvalgą, skirtą šeimos stiprinimo temai. Atkreipiame dėmesį, kad apžvelgiamoje Seimo kadencijoje šeimai stiprinti skirti pasiūlymai buvo tik pateikiami siekiant pritarimo tolesniam svarstymui. Deja, šių teisės aktų svarstymai komitetuose vyko labai vangiai, o Seimo posėdžių salę pasiekė tik Konstitucijos pataisa dėl šeimos sąvokos patikslinimo. Kaip skelbiama Seimo, dažniausiai priimama mažiau negu pusė į sesijos darbų programą įtrauktų teisės aktų projektų. Tad daugybė pasiūlymų tiesiog „keliauja“ iš vienos sesijos darbų programos į kitą, vis tikintis, kad jie pasieks svarstymo ir priėmimo stadijas.

Šeimos stiprinimas šioje apžvalgoje suprantamas vadovaujantis pagrindiniais Lietuvos teisės aktais: pagal Konstitucijos 38 str. – kaip vyro ir moters tarpusavio įsipareigojimų ir atsakomybės, tėvų teisių ir pareigų bei vaikų pareigų įtvirtinimo stiprinimas, valstybės apsaugos ir globos stiprinimas šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės atžvilgiu; pagal Civilinio kodekso 3.3 str.kaip šeimos reikšmės visuomenėje užtikrinimo stiprinimas, šeimos narių tarpusavio atsakomybės už šeimos išsaugojimą ir vaikų auklėjimą stiprinimas bei galimybių visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises stiprinimas.

Šiuo darbu tikimės padėti Jums būti pilietiškai aktyviems, o artėjant Seimo rinkimams – lengviau pasirinkti, už ką balsuoti, remiantis ne tik kandidatų pažadais, bet ir Seimo narių realiais balsavimais dėl konkrečių teisės aktų. Sukūrėme plataus naudojimo spektro įrankį, kurį atiduodame visuomenei:

  • rinkėjams, kad galėtų rinktis ne tik pagal kalbas, pažadus, bet, svarbiausia, – pagal darbus;
  • Seimo nariams, kad žinotų, jog yra stebimi, skaičiuojami, vertinami ir visa ši informacija yra vieša;
  • kandidatams, kad suprastų, jog pasirinko ne ramų užutėkį, kur reikalui esant galės pasislėpti, išnykti (juk apie daugybę Seimo narių nesame nieko girdėję!), bet kad išrinkti į Seimą bus stebimi, vertinami, jų darbai (ir darbų vengimas!) bus viešinami;
  • NVO, kad pagal savo poreikius naudotųsi pateiktais duomenimis dirbdamos su politikais ir rinkėjais;
  • žiniasklaidai, kad skleistų patikimą informaciją;
  • verslui, kad stiprintų pasitikėjimą nevyriausybinių organizacijų veikla ir skirtų jai paramą;
  • mokslininkams, kad naudotųsi pateiktais duomenimis savo vertinimams.

Seimo narių reitingai apskaičiuoti vertinant tik balsavimus. Rezultatas pateikiamas, kai yra balsuota nors vieną kartą; jei Seimo narys nė karto nebalsavo (!?), paliktas tuščias langelis. Reitingas rodo, kaip dažnai (procentais nuo visų konkretaus Seimo lentelenario balsavimų) buvo balsuojama palankiai šeimos stiprinimui. Nebalsavimas dėl bet kurios priežasties neturėjo įtakos reitingui, tačiau labai svarbu, kad Jūs atkreiptumėte dėmesį, kaip dažnai ir dėl kokių priežasčių Seimo nariai nedalyvavo posėdžiuose.

Kviečiame ir raginame drąsiai bendrauti su Jūsų interesams atstovaujančiais politikais. Teiraukitės, kodėl jie palaikė (nepalaikė) vieną ar kitą teisės akto projektą. Klauskite, kokios pagalbos reikia, kad šeimą stiprinantys sprendimai būtų priimti ir įgyvendinami.

Nepamirškime: tai mes kuriame savo šeimos, visos visuomenės ir valstybės ateitį!

Dėkojame visiems, kurių dėka įgyvendinamas šis projektas: „Šeimos instituto“ savanoriams, nuolatiniam bendradarbiui mėnraščiui „Artuma“, rėmėjams ir bendraminčiams.

Daugiau informacijos (metodika, teisės aktų pristatymai ir duomenys)

Seimo narių reitingų leidinys spausdinimui (PDF)