16 Gegužė

Apskritojo stalo diskusija „Šeima, Bažnyčia, Valstybė“

Gegužės 8 dieną Kaune įvyko pirmoji ciklo „Žmogus ir visuomenė“ diskusija. Šį diskusijų ciklą rengia Iustitia et Pax komitetas Lietuvoje, Lietuvos Laisvosios visuomenės institutas, ISM politikos klubas. Pirmosios diskusijos tema – „Šeima. Bažnyčia, Valstybė“.

Pagrindinis klausimas diskusijos dalyviams – kokios teisių ribos šiuo metu yra ir kokios turėtų būti tarp šeimos, Bažnyčios ir valstybės?

Diskusijai vadovavo SMI dėstytojas Vincentas Vobolevičius, diskutavo Šeimos instituto direktorė Jolanta Ramonienė, teisininkas, Laisvosios visuomenės instituto valdybos narys Vygantas Malinauskas ir Bernardinai.lt vyr. redaktorius, Iustita er Pax komiteto Lietuvoje narys Andrius Navickas.

Siūlome diskusijos vaizdo įrašą ir pagal jį parengtą tekstinį išrašą.