2012–2016 m. Seimo kadencijos balsavimo rezultatų apžvalgos rengimo metodika

Rengiant šią apžvalgą buvo peržiūrėtos iki 2016 m. rugpjūčio įvykusių 8 eilinių ir 2 neeilinių Seimo sesijų darbotvarkės. Balsavimų rezultatai tikrinti ir tikslinti peržiūrint Seimo posėdžių stenogramas ir protokolus, kuriuose įrašyti Seimo narių prašymai pakeisti jų balsavimo rezultatus arba papildomai įskaityti jų balsą. Parlamentarų komandiruotės užfiksuotos pagal Seimo valdybos sprendimus peržiūrint juos net mėnesį prieš vykusį balsavimą. Palyginus registracijos balsavimui ir paties balsavimo rezultatus, sužymėti Seimo nariai, kurie užsiregistravo, tačiau nebalsavo. Nedalyvavimo, žymimo „N“ raide, priežastys (jų tarpe – liga, artimųjų laidotuvės) mums nežinomos, nes viešai prieinamos oficialios informacijos apie tai nėra.

Seimo narių reitingai apskaičiuoti vertinant tik balsavimus. Rezultatas pateikiamas, kai yra balsuota nors vieną kartą; jei Seimo narys nė karto nebalsavo (!?), paliktas tuščias langelis. Reitingas rodo, kaip dažnai (procentais nuo visų konkretaus Seimo nario balsavimų) buvo balsuojama palankiai šeimos stiprinimui. Nebalsavimas dėl bet kurios priežasties neturėjo įtakos reitingui, tačiau labai svarbu, kad Jūs atkreiptumėte dėmesį, kaip dažnai ir dėl kokių priežasčių Seimo nariai nedalyvavo posėdžiuose.

Parlamentarų sąrašas pateiktas abėcėlės tvarka. Dalis Seimo narių šios kadencijos metu keitė frakcijas, – tais atvejais pastebėsite, kad prie Seimo nario yra pažymėta daugiau nei viena frakcija. Frakcijų reitinguose pagal kiekvieną balsavimą yra įvertinta, kuriai frakcijai konkretaus balsavimo metu priklausė Seimo narys.

Visą kadenciją vyko Seimo narių kaita, todėl apie tai pateikiame išsamią informaciją atskiroje lentelėje. Laikotarpiai iki tapimo Seimo nariu arba po parlamentaro įgaliojimų sustabdymo ar frakcijos subyrėjimo reitingų lentelėse išsiskiria, nes yra palikti tušti.

Lentelėse nuo 1 iki 13 skaičiais pažymėti balsavimai dėl Seime svarstomų svarbiausių šeimos stiprinimui įtaką darančių teisės aktų projektų; apie kiekvieną jų pateikiame trumpus pristatymus, kuriuos parengėme pagal aiškinamuosius raštus ir kitą susijusią informaciją. Taip pat pateikiama informacija apie kiekvieno pasiūlymo palankumą ar nepalankumą šeimos stiprinimui.

Sugrįžti į 2012–2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos balsavimo rezultatų apžvalgą