2012–2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos balsavimo rezultatų apžvalga

„Šeimos institutas“ ir mėnraštis „Artuma“ pristato Jums pirmąją tokią balsavimo rezultatų apžvalgą, skirtą šeimos stiprinimo temai. Šiuo darbu tikimės padėti Jums būti pilietiškai aktyviems, o artėjant Seimo rinkimams – lengviau pasirinkti, už ką balsuoti, remiantis ne tik kandidatų pažadais, bet ir Seimo narių  realiais balsavimais dėl konkrečių teisės aktų.

Kiekvienos Seimo sesijos darbų programoje būna šimtai teisės aktų projektų. Suprantama, kad susiorientuoti tokioje gausybėje pasiūlymų, suvokti jų paskirtį, sekti jų svarstymo eigą nėra paprasta, nes tai reikalauja ne tik tam tikrų žinių, bet ir nemažai laiko. Todėl „Šeimos institutas“ drauge su „Artuma“ ir partneriais jau kelerius metus rengia Seimo sesijų darbų apžvalgas (žr. www.seimos.org/stebesena arba www.artuma.lt/kiti-leidiniai/kita-leidyba). Jomis siekiame atkreipti dėmesį į mūsų parlamente svarstomus teisės aktus, kurie gali būti svarbūs šeimos gyvenimui ir gyvybės kultūrai puoselėti.

Remdamiesi sukaupta savo bei organizacijos FRC Action (JAV) patirtimi ir metodika rengiant Vote Scorecard (žr. www.frcaction.org/scorecard), atsižvelgdami į mokslininkų pastebėjimus, kad Lietuvoje iki šiol nevyksta šeimos politikos formavimo stebėsena, parengėme 2012–2016 m. Seimo kadencijos 13 atrinktų balsavimų rezultatų apžvalgą.

Atkreipiame dėmesį, kad apžvelgiamoje Seimo kadencijoje šeimai stiprinti skirti pasiūlymai buvo tik pateikiami siekiant pritarimo tolesniam svarstymui. Deja, šių teisės aktų svarstymai komitetuose vyko labai vangiai, o Seimo posėdžių salę pasiekė tik Konstitucijos pataisa dėl šeimos sąvokos patikslinimo. Kaip skelbiama Seimo, dažniausiai priimama mažiau negu pusė į sesijos darbų programą įtrauktų teisės aktų projektų. Tad daugybė pasiūlymų tiesiog „keliauja“ iš vienos sesijos darbų programos į kitą, vis tikintis, kad jie pasieks svarstymo ir priėmimo stadijas.

Šeimos stiprinimas šioje apžvalgoje suprantamas vadovaujantis pagrindiniais Lietuvos teisės aktais: pagal Konstitucijos 38 str. – kaip vyro ir moters tarpusavio įsipareigojimų ir atsakomybės, tėvų teisių ir pareigų bei vaikų pareigų įtvirtinimo stiprinimas, valstybės apsaugos ir globos stiprinimas šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės atžvilgiu; pagal Civilinio kodekso 3.3 str.kaip šeimos reikšmės visuomenėje užtikrinimo stiprinimas, šeimos narių tarpusavio atsakomybės už šeimos išsaugojimą ir vaikų auklėjimą stiprinimas bei galimybių visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises stiprinimas.

Apžvalgos rengimo metodika

Seime svarstomų svarbiausių šeimos stiprinimui įtaką darančių teisės aktų pristatymai

Seimo narių reitingų leidinys spausdinimui (PDF)

Duomenys (XLSX)