30 Apr

Šeimų organizacijų atstovės lankėsi JAV

Šeimų organizacijas atstovaujančios Jolanta Ramonienė („Šeimos instituto“ vadovė) ir Marija Keršanskienė (NŠTA administratorė) 2015 metų balandį svečiavosi JAV. Balandžio 13-14 d. vyko susitikimai Vašingtone su Kolumbo riterių (Knights of Columbus) ir kitų nevyriausybinių organizacijų lyderiais, padalinių vadovais, JAV kongresmenais ir senatorių komandų nariais. Balandžio 15-23 d. viešnios lankėsi Čikagoje, susitiko su lietuvių organizacijų vadovais ir nariais.

201504-JAV-montazas-bendras

 

Kviečiame perskaityti interviu ištraukas, pasiklausyti radijo laidos bei peržiūrėti susitikimų fotoreportažą.

Interviu JAV lietuvių laikraščiui ištraukos (kalbino Daina Čyvienė).

[…]

Atvykti į JAV Jus pakvietė amb. Žygimantas Pavilionis? Ar sava iniciatyva skatino šį apsilankymą?

J. R. Bendradarbiaudami su organizacijomis ir pavieniais aktyviais asmenimis dalinamės informacija, idėjomis. Tad ir iniciatyva atvykti į JAV kilo būtent tokiu būdu. Mudviejų su vyru jau kurį laiką puoselėjama idėja kaip sustiprinti pro-family ir pro-life organizacijas Lietuvoje bendraminčių buvo pristatyta ambasadoriui Ž. Pavilioniui. Vėliau jau patys susirašinėjome su ambasadoriumi, o jam pernai gruodžio mėnesį lankantis Lietuvoje susitikome pasikalbėti apie bendradarbiavimo galimybes ir sutarėme, kad dabar yra pats palankiausias metas atvykti į JAV.

M. K. Už galimybę aplankyti Amerikos lietuvius ir susitikti su stipriomis Amerikos organizacijomis ypatingai esame dėkingos Laurynui Kasčiūnui, kuris 2014 metų rugsėjį ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio kvietimu su bičiuliais svečiavosi JAV, o grįžęs pasidalino mintimis, jog ir šeimų organizacijoms būtų vertinga užmegzti ryšius su išeiviais bei stipriomis pro-family organizacijomis – galbūt taip gimtų bendri projektai, veiklos. Ambasadorius yra Kolumbo riterių organizacijos narys, tad būtent ši organizacija padėjo idėjai tapti realybe.

Koks ryšys su Kolumbo riteriais? Kokiais tikslais atvykote į JAV?

M. K. Būtent ambasadorius mus supažindino su šia organizacija, kuri yra viena stipriausių tarp katalikiškų organizacijų visame pasaulyje. Jų paramos dėka galėjome atvykti į JAV. Vašingtone šios organizacijos nariai kartu su mumis dalyvavo susitikimuose su svarbiausių pro-life organizacijų vadovais, lyderiais, politikais.

J. R. Mūsų atstovaujamų organizacijų veikloje labai svarbus yra bendradarbiavimas su politikais, santykiai su valdžios struktūromis. Lietuvoje mes tikrai neturime gerų tokio bendradarbiavimo pavyzdžių būtent šeimos, gyvybės apsaugos srityse. Kita problema yra ta, jog šeimos politikos srityje stinga stiprių nevyriausybinių organizacijų. Pastarųjų veikla dažniausia remiasi savanoryste arba projektine veikla, neretai vykdoma valstybės biudžeto lėšomis. O jei dar įvertintume visuomenės pasyvumą tiek savanorystės, tiek pilietiškumo prasme, tai tikrai akivaizdu, kad tam, jog galėtume sėkmingai veikti, reikia pamatyti kitokios, pasiteisinusios, veikiančios patirties, užmegzti kontaktus su tais, kurie palaikytų, padėtų sustiprėti.

Tad vykdamos į JAV tikėjomės patirties perėmimo, veikiančių, pasiteisinusių metodų, kontaktų parsivežimo lėšų telkimo, bendradarbiavimo, metodinio organizacijų stiprinimo, lyderių rengimo srityse pro-family ir pro-life veikloms Lietuvoje.

Su kuo susitikote lankydamosi Vašingtone? Kokie įspūdžiai iš susitikimų? Kokias žinias parvežate su savimi?

M. K. Susitikimai tikrai buvo prasmingi ir turiningi. Pirmiausia susitikome su keliais Kolumbo riterių organizacijos nariais, kurie organizavo susitikimus ir kartu juose dalyvavo: Garret Girmus, Scott Lloyd ir Timothy Saccoccia. Pabendravome, susipažinome su jais, pakalbėjome apie jų ir mūsų veiklą, apie šeimos politikos, gyvybės apsaugos situaciją Lietuvoje ir JAV. Vėliau susitikome su „Kovas for Life“ prezidente Jeanne Mancini ir viceprezidentu Tom McClusky, kurie papasakojo, kaip pavyksta sukviesti žmones išeiti ir garsiai pasakyti, jog kiekviena gyvybė yra dovana, kaip pavyksta parodyti politikams, jog jie juos stebi ir laukia ryžtingų darbų, lydimų atsakomybės. Taip pat pabendravome su „National Right to Life Committee“ prezidente Carol Tobias, politikos direktore Karen Cross ir Andrew Bair, kurie pasidalino organizacijos stiprinimo, lyderių ugdymo patirtimi. Įsimintinas susitikimas buvo su Charlotte Lozier Institute prezidentu Chuck Donovan ir Susan B. Anthony List viceprezidente Marilyn Musgrave, nes vienas iš Charlotte Lozier Institute darbuotojų yra ne kartą buvęs Lietuvoje, skaitęs paskaitas ir bendradarbiavęs su mūsų mokslininkais. Man įstrigo, jog visi šie žmonės mus tikino, drąsino sakydami, jog šioje kovoje net keletas žmonių reiškia labai daug ir kad nenuleistume rankų, nes rezultatai gali pasirodyti labai negreitai…

Taip pat turėjome garbės susitikti su Kongreso nariu, Pro-life Caucus vadovu Christopher H. Smith, kurio kabinete ant sienos išvydome nuotraukas iš Sausio 13–osios nakties įvykių bei su prof. Vytautu Landsbergiu. Lietuva jam tikrai ne svetima šalis – tas pradžiugino. Susikimų maratonas baigėsi pokalbiais su Kongreso Energetikos komiteto nariu bei Values Action Team vadovu Joseph Pitts, senatoriaus Mitch McConnel komanda bei Lauren McCormack, senatoriaus Roy Blunt (Values Action Team) patarėja.

Žinoma, organizacijos JAV yra tikrai stipresnės, o ir galimybes jau turi per daugelį metų susiklosčiusias kitokias – gali organizuoti mokymus lyderiams, ruošti juos diskusijoms viešumoje ir samdyti profesionalus, kad argumentai už šeimą ir gyvybę nebūtų vien religiniai. Lietuvoje dar kol kas šiek tiek kitokia situacija – mes bandome visuomenę įtikinti, jog reikia drąsiai reikšti nuomonę šiais klausimais, reikia ieškoti mums visiems aktualių problemų ir aktyviai vienytis norint jas išspręsti.

J. R. Visos organizacijos susitikimuose akcentavo sutelktą nevyriausybininkų veikimą, bendradarbiavimą, vieno bendro tikslo, bendro klausimo suradimą ir jo viešą kėlimą. Buvo atkreiptas dėmesys, kad su politikais reikia dirbti nuolat, jei norima šeimai, gyvybės apsaugai palankių pokyčių. Be to, nereikia tikėtis, kad politikai bus savaime palankūs. Politikus reikia „auginti“, reikia palaikyti, stiprinti, kad jie drąsiai atstovautų pro-family ir pro-life pozicijas, kas ypač Lietuvoje yra nepopuliaru ir negarantuoja laimėjimo rinkimuose. Taip pat reikia dirbti ir su žiniasklaidos atstovais, keisti visuomenės požiūrį, informuoti, raginti reaguoti, reikšti savo nuomonę. Žinoma, nenustebino įžvalgos, kad tai daug laiko ir jėgų reikalaujantis darbas.

Iš susitikimų parvežame žinių ne tik sau, bet ir mūsų bendraminčiams. Viena svarbiausių žinių yra ta, kad esame teisingame kelyje. Kad tai, ką darome, ar norėtume daryti, yra pasiteisinę dalykai ir JAV. Kalbu apie nevyriausybininkų ir politikų bendradarbiavimą. Labai svarbu, kad sužinojome veikiančius ir pasiteisinusius metodus, pvz. Vote Scorecard – politikų veiklos stebėsena. Belieka toliau bendradarbiauti siekiant perimti patirtį ir telkti bendraminčius, kurie prisidėtų prie šios veiklos stiprinimo ir plėtojimo Lietuvoje.

Kokie įspūdžiai iš susitikimų Čikagoje?

J. R. Čikagoje mus priėmė nuostabios Lino ir Rimos Sidrių bei Sauliaus ir Dainos Čyvų šeimos. Džiugu buvo su jomis susipažinti, sužinoti, kiek daug jos yra nuveikusios tiek išeivijoje, tiek ir Lietuvoje. Taip pat susitikome su Lietuvių bendruomenės pirmininku J. Polikaičiu, Lietuvių fondo pirmininku M. Kasniūnu, Ateitininkais sendraugiais, korp!Giedra narėmis, konsulu M. Gudynu ir kitais.

Džiugu, kad galėjome būti tomis, kurios pristato Lietuvą kaip veiklių, aktyvių, kūrybingų, išradingų šeimų kraštą. Iš tiesų labai norėtųsi tiesti tiltus bendradarbiavimui, šeimų labui dirbančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimui, patirties perdavimui. Mes turime daug idėjų, bet jaučiamės lyg įsisukę užburtame rate – esame per silpni, kad dirbtume nuoseklius ilgalaikius darbus, o negalėdami parodyti ilgalaikių rezultatų, veiklos efektyvumo, negalime įtikinti verslo ir pavienių asmenų prisidėti prie mūsų veiklos stiprinimo ir negaudami reikiamos paramos liekame silpni. Tikime, kad proveržis bus, kad atsiras tų, kurie patikės mumis.

M. K. Mane ypatingai sužavėjo Amerikos lietuvių pastangos išsaugoti lietuviškas šaknis – tiek daug veiklos, veikiančių organizacijų, tokia, rodos, stipri bendruomenė. Sunku patikėti, jog jau trečia karta, užaugusi Amerikoje, puikiai kalba lietuviškai. Daugelis iš Lietuvos galėtų atvykti pas jus pasimokyti meilės savo šaknims, savo šaliai ir jos kultūrai! Įspūdį paliko ir gausiai lankoma Lituanistinė mokykla Lemonte, o koks džiugus jausmas buvo visos viešnagės Čikagoje metu girdėti lietuvių kalbą, net sunku apsakyti!

[…]

Kokie jūsų šiuometiniai uždaviniai?

J. R. „Šeimos institutas“ pradės nuoseklią veiklą šeimos politikos srityje. Su bendradarbiais įgyvendinsime projektą šeimos politikos tikslui suformuluoti, nes pastebime, kad dabar veikiama be jo, o kai nežinoma, ko siekiama, tai neaišku ir kokių priemonių tam reikia, vyrauja padriki sprendimai. Taip pat tęsime ir plėtosime politikų veiklos stebėseną bei visuomenės švietimą ir informavimą, pilietiškumo skatinimą.

Kitas svarbus uždavinys – sustiprinti šeimos labui veikiančias organizacijas per mokymus apie organizacijų valdymą, bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų, viešą kalbėjimą, lėšų telkimą ir pan.

Žinoma, labai svarbu tęsti telkimą bendrai veiklai, įtraukiant šeimai palankius politikus, mokslininkus, nevyriausybines organizacijas, žiniasklaidos atstovus, verslininkus, visuomenės veikėjus ir kt.

M. K. Būtų šaunu, jei pavyktų įgyvendinti idėjas, kurios padėtų pasiekti šeimas ne tik dideliuose, bet ir mažesniuose Lietuvos miestuose – juose dažnai daug mažiau veiklos arba bandoma žmones patenkinti vien pramoginiais renginiais, koncertais, rodos, siekiama, kad kuo mažiau būtų stebima, ką veikia vietos politikai, kas yra jų atsakomybėje, o kas – ne. Bandome ieškoti būdų, kaip pasiekti ir asociacijos narius, kurie pabirę po visą Lietuvą – įvairių įdėjų paskleidimui visoje šalyje dažnai kelią užkerta ribotos organizacijų finansinės galimybės.

Kokie lūkesčiai?

J. R. Pasinaudosiu gerb. konsulo M. Gudyno mintimis, išsakytomis susitikime Lemonte – tikimės, kad ryšiai tarp JAV ir Lietuvos bus ne tik tankai ir verslas, bet ir kas nors arčiau šeimos, kad šis pirmas kartas, kai buvo pristatyta, kas vyksta dėl šeimų Lietuvoje, taps impulsu ilgalaikiam bendradarbiavimui nutiesiant tiltus abipus Atlanto.

M. K. Man ši kelionė leido įsitikinti, jog nesvarbu, kuriam pasaulio gale bebūtum, vertybės išlieka tos pačios. Ne kartą buvo išsakyta mintis, jog kovoti lietuviai tikrai moka. Tačiau norėtųsi, jog Lietuvoje mes jau kuo greičiau išmoktume gyventi laisvėje – dirbti, kurti, dalintis idėjomis, atidžiau vienas kito klausyti, jautriau žvelgti į vienas kito gyvenimus, garsiau kalbėtume apie teigiamus, gražius pavyzdžius, kurie įkvėptų ir pieštų kasdien vis gražesnį Lietuvos paveikslą. Kasdien sutinku žmonių, kurie kupini puikių idėjų, svajonių, kaip šalį padaryti gražesne, mielesne vieta gyventi, bet dažnai dar sudėtinga rasti paramos ir tikėjimo iš kitų. Lietuva, kaip ir 25-erių metų amžiaus žmogus, dar bręstanti ir bandanti įsitvirtinti. Jai reikia paramos, patarimo ir paskatinimo – to ir ieškojome šioje kelionėje. Tikimės, jog drąsiai galėsime kreiptis į Amerikos lietuvius ir tas organizacijas, su kuriomis buvome susitikę, kai norėsime nuveikti prasmingų darbų kartu.

Radijo laidos apie vizito į JAV tikslus ir įspūdžius įrašas (Marijos radijas, 2015-04-29)

Amerika ir Lietuva: kuo panašios ir kuo skirtingos kalbant apie šeimos, gyvybės apsaugos politiką? Balandžio 11-23 dienomis „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė bei Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos administratorė Marija Keršanskienė svečiavosi JAV. Apie įspūdžius ir kelionės tikslus viešnias kalbino Lukas Grinius.

Susitikimų fotoreportažas

20150413-KOFC-ZPavilionis

Iš kairės: Marija Keršanskienė, Ambasadorius Dr. Žygimantas Pavilionis, Jolanta Ramonienė. 2015-04-13, Vašingtonas, DC, JAV.

20150413-KOFC-GGirmus-SLloyd-TSaccoccia

Su Kolumbo riteriais (Knights of Columbus). Iš kairės: Garret Girmus, Jolanta Ramonienė, Marija Keršanskienė, Scott Lloyd ir Timothy Saccoccia. 2015-04-13, Vašingtonas, DC, JAV.

20150413-KovasForLife-TMcClusky-JMancini

Su Kovas for Life viceprezidentu Tom McClusky ir prezidente Jeanne Mancini. 2015-04-13, Vašingonas, DC, JAV.

20150413-NationalRightToLiceCommitee-KCross-CTobias-ABair

Su National Right to Life Committee. Iš kairės: Karen Cross, Jolanta Ramonienė, Marija Keršanskienė, Carol Tobias ir Andrew Bair. 2015-04-13, Vašingonas, DC, JAV.

20150413-CharlotteLozierInstitute-CDonovan- SBAList

Su Charlotte Lozier Institute prezidentu Chuck Donovan ir Susan B. Anthony List viceprezidente Marilyn Musgrave. 2015-04-13, Vašingtonas, DC, JAV.

20150414-ambasada-ZPavilionis

Su Ambasadoriumi Dr. Žygimantu Pavilioniu Lietuvos ambasadoje JAV, 2015-04-14.

20150414-Kongresas-CHSmith1

Su Kongreso Pro-life Caucus vadovu Christopher H. Smith. 2015-04-14, Vašingtonas, DC, JAV.

20150414-Kongresas-CHSmith2

Diskusija su Kongresmenu Christopher H. Smith. 2015-04-14, Vašingtonas, DC, JAV.

20150414-Kongresas-JPitts

Su Kongreso Energetikos komiteto nariu bei Values Action Team vadovu Joseph Pitts. 2015-04-14, Vašingtonas, DC, JAV.

20150414-Senatas-MMcConnel-komanda

Su JAV Senato daugumos lyderio Mitch McConnel komanda. 2015-04-14, Vašingtonas, DC, JAV.

20150414-Senatas-LMcCormack

Su Lauren McCormack, senatoriaus Roy Blunt (Values Action Team) patarėja. 2015-04-14, Vašingtonas, DC, JAV.

Su Sidriais

Čikagoje svetingai priėmė Lino ir Rimos Sidrių šeima. 2015-04-16, Čikaga, IL, JAV.

20150417-Draugas-montazas

Dienraščio „Draugas“, seniausio už Lietuvos ribų leidžiamo lietuviško laikraščio, redakcijoje. 2015-04-17, Čikaga, IL, JAV.

20150417-LF-MKasniunas

Su Lietuvių Fondo tarybos pirmininku Mariumi Kasniūnu. 2015-04-17, Lemontas, IL, JAV.

20150417-AteitininkuNamai-montazas

Lietuvos atstovės Lemonte esančiuose Ateitininkų namuose pristatė šeimų organizacijas ir jų veiklą, svarbiausius visuomeninius ir politinius įvykius pro-family ir pro-life srityse Lietuvoje. 2015-04-17, Lemontas, IL, JAV.

20150417-AteitininkuNamai-Visi

Su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu ir jo šeima. 2015-04-17, Lemontas, IL, JAV.

20150421-CikagosArkivyskupija-1

Su Čikagos arkivyskupijos Peace and Justice direktoriumi Jude Huntz ir Grasilda Reinyte Petkiene. 2015-04-21, Čikaga, IL, JAV.

20150421-CikagosArkivyskupija-2

Su Čikagos arkivyskupijos Respect for Life direktore Dawn Fitpatrick ir pal. J. Matulaičio misijos administratore Daina Čyviene. 2015-04-21, Čikaga, IL, JAV.