03 Jan

Ko norime mokyti vaikus apie lytiškumą?

Įgyvendinant projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“  Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos užsakymu buvo atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa bei studija „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“.

Studijos autorius Vilniaus universiteto doktorantas Vytautas Sinica straipsnyje kelia klausimus: “Ko turėtų būti mokoma apie lytiškumą? Kokios vertybės ugdomos, kokios žinios svarbios, kam teikti pirmenybę, kai vieni tikslai prieštarauja kitiems?” Jis atskleidžia lytinio švietimo ir lytiškumo ugdymo skirtumus bei remdamasis apklausos rezultatais pateikia atsakymą, kokio mokymo apie lytiškumą savo vaikams nori tėvai.

Paradoksalu, teigia V. Sinica, tačiau nors seniai paklausta, ar visuomenė norėtų privalomo mokymo apie lytiškumą, iki šiol nebuvo klausta (arba nebuvo paviešinta) kokio turinio ir prioritetų mokymo Lietuvos vaikams norėtų šalies gyventojai. 

Dabartinis nesuderinamų dalykų derinimas nėra veiksmingas ir niekur neveda. Jeigu gerbiame Konstituciją ir šalies tėvus (tiesa, situacija su vaiko teisių įstatymais verčia galvoti, kad negerbiame), nėra abejonių, jog turėtume rinktis lytiškumo ugdymo paradigma grįstą mokymą.

Apklausai atlikti išleista 680 Eur, studijai – 4328 Eur iš projektui įgyvendinti skirtų lėšų.