14 Gegužė

Gegužės 15 – Tarptautinė šeimos diena. Šeimos ir klimato kaita

Šeimų vaidmuo globaliu mastu yra labai svarbus, todėl Jungtinės Tautos pabrėžė jų vaidmenį siekiant Darnaus vystymosi tikslų – skubiai imtis priemonių stabdyti klimato kaitą ir prisitaikyti prie neigiamų jos padarinių.

2019 metų Tarptautinės šeimos dienos tema “Šeimos ir klimato veiksmai: dėmesys Darnaus vystymosi tikslų 13 grupei” (angl. “Families and Climate Action: Focus on SDG13”).

Šeimos turi būti įtrauktos į švietimą, informavimą ir gerinant gebėjimus klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo, poveikio mažinimo ir išankstinio įspėjimo srityse.

Kiekvienas asmeniškai gali prisidėti, pasirinkdamas tokius išteklius ir ūkininkavimo būdus, kurie yra tvariausi ir turintys kuo mažiau padarinių klimato kaitai.