Viešos diskusijos ieškant šeimos politikos tikslo

2015-06-18 įvyko baigiamoji diskusija:

2015-06-05 įvyko politikų ir valdininkų diskusija:

2015-05-28 įvyko mokslininkų diskusija:

2015-05-20 įvyko nevyriausybinių organizacijų atstovų diskusija:

Bendra projekto informacija ir viešinimas:

linija

PROJEKTO APRAŠYMAS

Kontekstas. Šeimos politika, kaip ir bet kuri kita viešoji politika, turi būti tikslinga. Turi būti nustatytas visuomenei naudingas tikslas, kurio siekiama pasitelkiant šeimos politikos priemones. Deja, iki šiol visuomenė nemato šeimos politikos naudos, nes šeimos politika yra atsitiktinių sprendimų, susijusių su šeima, priėmimas, o diskusijos apie šeimą, šeimos politiką, šeimos sąvoką, tapo ne visus vienijančiu, bet visuomenę skaldančiu veiksniu.

Projekto tikslas – inicijuoti paieškas tokio šeimos politikos tikslo, kurio siekti būtų suinteresuota pati visuomenė, ir tokios šeimos politikos, kurią būtų įmanoma realiai įgyvendinti, nes dauguma visuomenės narių suprastų jos reikalingumą.

Projekto veiklos. Tikslui pasiekti pasirinktas viešųjų diskusijų formatas. Šiandien demokratinėse šalyse vieši debatai, diskusijos – įprastas būdas visuomenei išsiaiškinti jai svarbius klausimus. Diskusijų metu išsakomos nuomonės bei jas paremiantys, pagrindžiantys argumentai. Numatyta organizuoti ciklą diskusijų, kuriose visapusiškai aptariamą temą gvildens:

  • Šeimų, tėvų, vaikų gynimo, jaunimo, su šeimomis ir šeimoms dirbančių, moterų nevyriausybinių organizacijų atstovai.
  • Šeimos politikos formavimą ir įgyvendinimą, su šeimos politikos sritimi susijusių organizacijų veiklą tyrinėjantys mokslininkai.
  • Politikai ir valdininkai, veikiantys šeimos politikos srityje.

Projektą baigti numatoma apibendrinančiąja diskusija, į kurią kviečiami viso diskusijų ciklo dalyviai, ekspertai.

Renginius ves moderatoriai, diskusijas stebės ir apibendrins nepriklausomi ekspertai. Renginius ketinama transliuoti tiesiogiai. Vėliau renginių įrašai talpinami tinklapyje, socialiniuose tinkluose ir populiarinami.

Siekiami rezultatai:

  • Sieksime, kad diskusijose dalyvautų viešai skirtingas pozicijas dėl šeimos sampratos, šeimos politikos tikslo deklaruojantys, ginantys ar net propaguojantys asmenys, organizacijų ir institucijų atstovai.
  • Sieksime susitarimo ieškodami kompromisų per dialogą ir bendradarbiavimą.
  • Sieksime, kad renginius galėtų stebėti kuo platesnė ir įvairesnė auditorija.
  • Sieksime diskusijas baigti konkrečiais pasiūlymais. Pasiūlymų formulavimui bus pasitelkti ekspertai, kurie stebės diskusijas, jas apibendrins, pateiks savo įžvalgas.

Projektą iš dalies remia LKRŠ.

 

cropped-SI-logo-RGB-Web-maz1.pnglogo_lt[1]LKRSalpa-logo-LT[1]

linija