„Šeimos institutas“ įsteigtas matant valstybėje susidariusį poreikį nuo politikų veikimo kadencijų nepriklausomos institucijos, suinteresuotos, kad šeimos politika taptų ilgalaike kryptinga veikla, kuria siekiama konkretaus rezultato. Šeimos politika yra tapusi viena iš daugiausiai aptarinėjamų bei kritikuojamų Lietuvos viešosios politikos sričių. Jos kūrimas nuo pat pradžios nėra nuoseklus. Iki šiol neturime ilgalaikės veiksmingos šeimos politikos strategijos.

Misija – propaguoti šeimą, palankios šeimai aplinkos kūrimą ir puoselėjimą.

Teigiame, kad šeimai palanki aplinka apima įvairias visuomenės gyvenimo sritis, tiesiogiai ar netiesiogiai įtakojančias šeimą, – tai šeimai palankūs teisės aktai, šeimos kūrimą ir gyvenimą šeimoje palaikantis visuomenės požiūris, darnią šeimą propaguojanti žiniasklaida, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui palankūs darbdaviai, šeimai draugiška sveikatos apsaugos sistema, tėvams vaikus ugdyti padedanti švietimo sistema ir kt.

Mes dirbame tam, kad Lietuva taptų šalimi, kurioje gera gyventi šeimoje ir auginti vaikus, nes vaikai yra mūsų visuomenės ateitis. Tik augdami šeimoje, jausdami meilę ir supratimą, vaikai gali visapusiškai ir harmoningai vystytis, kurti atsakingesnę, sveikesnę, kūrybingesnę ir stabilesnę visuomenę.

Mums rūpi, kokiose šeimose užaugs vaikai!

Savo veikla mes siekiame:

  • pokyčių šeimos politikoje, kad nuo politikavimo apie šeimą būtų pereita prie politikos šeimai, jos stiprinimui;
  • šviesti ir ugdyti visuomenę, suteikiant įvairiapusę informaciją skatinti šeimų pilietinį aktyvumą;
  • kad šeima realiai taptų visuomenės pagrindu.

Pagrindinės veiklos: atstovavimas, švietimas, mokymas, stebėsena, mokslinė, kultūrinė, konsultacinė, informacinė, leidybinė ir kita visuomenei naudinga veikla.

linija