21 Aug

Šeimų NVO telkimo forumas 2019

„Šeimos institutas“ kartu su kitomis šeimoms atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis* vykdantis NVO institucinio stiprinimo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019“,  kviečia nevyriausybinių organizacijų atstovus dalyvauti Šeimų organizacijų telkimo forume 2019, kuris vyks rugpjūčio 27 d. Bačkonyse, Kaišiadorių raj.

2018 m. advokacijos nacionaliniu lygmeniu mokymų šeimų NVO atstovams vedėjas dr. V. Vobolevičius atkreipė dėmesį, kad “reikėtų stiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp organizacijų tam, kad vienos organizacijos kitoms padėtų atlikti įvairias funkcijas. Nebūtinai visos organizacijos turėtų susitelkti į vieną formalų tinklą: užtektų ir susitelkti į neformalų darinį, kur organizacijos padėtų vienos kitoms, o ne stebėtų kitų veiklą iš šalies.”

Dr. E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė yra pastebėjusi, kad „nepaisant racionalaus poreikio vienytis ir konsoliduoti savo pajėgumus atstovauti bendriems interesams, net ir tos pačios ideologinės pakraipos organizacijos yra išsiskaidę. Tokia situacija susiklostė tiek dėl interesų įvairialypiškumo, tiek dėl kovos dėl finansavimo, tiek dėl nuomonės, kad geriau principingai laikytis savo pozicijos, nei daryti kompromisus konsoliduojant jėgas siekiant daryti įtaką politiniams sprendimams. Išsiskaidžiusios organizacijos negali akumuliuoti bendrų žmogiškųjų išteklių vieningai veiklai, dėl to joms kyla pavojus nepajėgti teikti konstruktyvių pasiūlymų politikams.“ (Dr. E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Disertacija “Visuomenės dalyvavimas formuojant šeimos politiką Lietuvoje”, 2017 m.

Todėl „Šeimos instituto“ iniciatyva bendram projektui sutelktos nevyriausybinės organizacijos nusprendė suburti šeimos politikos srityje veikiančias organizacijas, kad šeimų interesams būtų tinkamai atstovaujama valstybės ir vietiniu lygmenimis.

Vykdydamos 2018 m. projektą šeimų NVO atrado daug bendro požiūrio taškų, užmezgė tvirtesnius ryšius ir suprato vienos kitų veiklos dinamiką, todėl natūraliai išsivystė pasitikėjimas partneriais bei poreikis vienytis.

Tęsiant 2018 m. pradėtą šeimų organizacijų telkimą, svarbu surasti tinkamiausią bendros veiklos formą, atsižvelgiant į realias šeimų NVO galimybes, kad būtų skatinamas efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas.

Kviečiame susitikti diskusijoms dėl bendros veiklos formos, veiklos krypčių šeimos politikos srityje, bendradarbiavimo principų, atsakomybių, atstovavimo sričių pasiskirstymo ir kt.

Registracija į renginį privaloma: https://bit.ly/2yFxb3B

Kvietimas į renginį (PDF).

Renginio programą rasite (PDF).

Projekto vykdytojas: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Projekto įgyvendinimo dalyviai ir partneriai: VšĮ „Šeimos institutas“, asociacija „Lietuvos tėvų forumas“, jaunimo sambūris „Pro Patria“, asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija.

Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.