Tyčia ar netyčia vilkinamas Konstitucijos pataisų dėl šeimos sąvokos svarstymas?

Iki Seimo pavasario sesijos pabaigos dar liko 4 plenariniai posėdžiai. Dviejų artimiausiųjų posėdžių darbotvarkėse Konstitucijos 38 straipsnio pataisų (dėl šeimos sąvokos) svarstymas nenumatytas. Ar galima tikėtis, kad būtent paskutiniąją sesijos savaitę Seimas imsis šio klausimo? Taip turėtų būti, jei Seimas laikytųsi savo priimamų nutarimų. Deja, šio Konstitucijos pakeitimo svarstymo procedūros kelia pagrįstų įtarimų apie sąmoningą jo vilkinimą. Panagrinėkime.

Besibaigiant praeitai (rudens) Seimo sesijai buvo nutarta po pateikimo pritarti Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIIP-1217) ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Projekto svarstymas Seimo posėdyje paskirtas pavasario sesijoje.

Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Europos teisės departamento prie LR teisingumo ministerijos išvados buvo pateiktos netrukus po projekto registravimo ir pateikimo Seime, kaip ir numatyta Seimo statute. Tačiau kitų privalomų išvadų teikimas kažkodėl užsitęsė.

Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas prieš pat 2013-ųjų Kalėdas kreipėsi į Seimo valdybą su pasiūlymu prašyti Vyriausybės nuomonės. Seimo valdyba atsižvelgė į šį prašymą ir jau kitą dieną paprašė Vyriausybės pateikti išvadą dėl Konstitucijos 38 straipsnio pataisų.

Sunku atrasti argumentuotą pagrindimą, kodėl buvo paprašyta Vyriausybės išvados. Jei priėmus Konstitucijos 38 str. pataisą jos įgyvendinimui reikėtų biudžeto lėšų, tuomet reikėtų klausti Vyriausybės, nuo kada ir kiek lėšų ji galėtų skirti šio įstatymo nuostatoms įgyvendinti. Tačiau juk šio įstatymo projekte siekiama įtvirtinti tik formalius pagrindus, kuriems esant asmenis galime laikyti šeima. Jokių įpareigojimų remti ar skatinti nėra. Beje, patirtis parodė, kad įvairią paramą numatančiuose įstatymuose patikslinus šeimos sąvoką, paramos gavėjų ratas nepasikeitė, nes buvo patikslinta ir paramos gavėjų sąvoka. Taigi, ką dar tokio išskirtinio gali pasakyti Vyriausybė, ko nežino Seimo nariai bei teisininkai?..

Seimo statute nustatyta, jog Vyriausybė išvadas pateikia Seimui per 4 savaites. Minėjau, kad išvadų buvo paprašyta prieš pat 2013 metų Kalėdas. Taigi, galima suprasti, kad šventinis laikotarpis sutrukdė darbus atlikti laiku ir po mėnesio Vyriausybė dar neturėjo galutinio sprendimo dėl šio projekto. Tačiau Vyriausybės išvados nėra ir 2014 metų liepos pradžioje! Taip, Jūs gerai suskaičiavote, jau visą pusmetį Vyriausybė nesugeba apsispręsti.

Priminsiu, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsakinga už Vyriausybės išvados parengimą, 2014 m. vasario 11 d. pateikė pirminį išvados projektą derinimui su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene. Išvada buvo dar du kartus patikslinta (2014-03-25 ir 2014-04-28), tačiau iki šiol Vyriausybė jos nepriėmė. 2014 m. gegužės 28 d. posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministrės siūlymu šio klausimo svarstymas buvo atidėtas. Galbūt Vyriausybė ieško tos išskirtinės žinios Seimui? O gal buvo palaukta Europarlamento ir Prezidento rinkimų, nedrįstant iki tol viešai pareikšti vertybinių nuostatų? Tačiau esminė žinia, nesikeičianti nuo pirminio išvadų projekto, yra ta, kad siūloma nepritarti 107 Seimo narių siūlomoms Konstitucijos 38 straipsnio pataisoms. Matyt šį žodį „ne“ ir yra sunkiausia pateikti Seimui, nes pačiai Vyriausybei pritrūksta įtikinamų argumentų. O gal tai yra kolektyvinis konfliktas su sąžine?

Seimo Konstitucijos komisijai taip pat pavesta apsvarstyti Konstitucijos 38 straipsnio pataisas. Pagal Seimo statutą Seimo komitetai ir nuolat veikiančios komisijos dirba vadovaudamiesi Seimo sesijos darbų programa, o jiems svarstyti perduotus klausimus privalo apsvarstyti nustatytu laiku ir pateikti išvadas. Taigi, komisija žino, kad šis klausimas paskirtas svarstyti pavasario sesijoje. Susipažinkite kaip buvo svarstomas aptariamas įstatymas.

2014 m. kovo 19 d. įvykusiame Konstitucijos komisijos posėdyje buvo svarstytos Konstitucijos 38 straipsnio pataisos. Deja, nutarta ne priimti sprendimą dėl įstatymo projekto, bet surengti konferenciją. Toks sprendimas grįstas komisijos pirmininkės nuomone, jog konferencija padės išgryninti pozicijas, nes komisijoje gautos institucijų ir visuomeninių organizacijų pastabos bei pasiūlymai radikaliai skiriasi. 2014 m. birželio 4 d. įvyko numatytoji konferencija „Šeimos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose“. Po konferencijos praėjus mėnesiui, o po paskutinio posėdžio (2014-06-18), kuriame svarstytas minimas įstatymo projektas, praėjus pusei mėnesio, dar nėra pateikta Konstitucijos komisijos išvada. Taip ir kyla klausimas, ar komisija dirba vadovaudamasi paskutinės minutės metodu?

Kol nėra Vyriausybės ir Konstitucijos komisijos išvadų, Teisės ir teisėtvarkos komitetas negali imtis šio klausimo svarstymo. O kol nėra pagrindinio komiteto išvados, negalimas klausimo svarstymas Seimo plenarinių posėdžių salėje. Dėl tokios situacijos 2014 m. balandžio 29 d. 22 Seimo nariai kreipėsi į Seimo pirmininkę, ministrą pirmininką ir Seimo frakcijas sunerimę dėl, jų nuomone, vilkinamos Konstitucijos 38 straipsnio pataisos. Seimo narių grupė kreipimesi prašo imtis visų priemonių, kad Seimui būtų kuo skubiau pateikta Vyriausybės išvada dėl Konstitucijos 38 straipsnio pataisos ir vyktų tolesnė šio projekto svarstymo procedūra Seime.

Be to, Seimo nariai R. J. Dagys ir R. Baškienė 2014 m. gegužės 8 d. surengė spaudos konferenciją, kurioje kritiškai įvertino Vyriausybės ir Konstitucijos komisijos poziciją: „Šio įstatymo svarstymas stringa dėl kelių institucijų veiklos: Vyriausybės ir Seimo Konstitucijos komisijos“. Be to, manyta, kad „politikai dėl dabar vykstančių rinkimų nenori išsakyti tikrosios savo nuomonės apie šeimos politiką bijodami, kad ji gali nepatikti rinkėjams.“ Kaip žinome, jau baigėsi ne tik Prezidento ir Europos parlamento rinkimai, bet jau įvyko ir referendumas bei netrukus vyks Prezidentės inauguracija. O gal būtent pastaroji proga yra paskutinis stabdys politikams, nedrįstantiems išreikšti aiškios vertybinės pozicijos?

Dėl sprendimų nebuvimo nepavyko įstatymo projekto apsvarstyti per visą pavasario sesiją. Bet dar galima tikėtis, kad per paskutinius posėdžius tai bus padaryta. Primenu, kad Seimo pavasario sesija vyks iki 2014 m. liepos 17 d. Šį klausimą dar galima įtraukti į paskutinės savaitės posėdžių darbotvarkę. Iki to laiko, žinoma, turėtų būti pateiktos trūkstamos Vyriausybės, Konstitucijos komisijos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetų išvados.

Kas pajėgus išjudinti procesą vilkinančių institucijų vadovus? Nevyriausybinių organizacijų atstovai, patys Seimo nariai jau ne kartą kreipėsi prašydami paskubinti išvadų rengimą, tačiau, tyčia ar netyčia, procesas vyksta, korektiškai pasakius – vis dar labai lėtai.

Parengė Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė