15 Nov

Straipsnis „Laikas apsispręsti UŽ gyvybę“

Straipsnis „Laikas apsispręsti UŽ gyvybę“ publikuotas katalikiškame mėnraštyje šeimai „Artuma“ (2013 m. lapkritis)

Svarbiausi dalykai valstybėje – kultūros vertybės, ypatingos teritorijos, dokumentai, asmens duomenys – saugomi įstatymais. Vienus dalykus saugome, nes jie turi pripažintą istorinę, estetinę, kultūrinę, mokslinę ir kitokią vertę; kitus saugome todėl, kad užtikrintume saugumą ar įrodytume veiksmų teisingumą.

Sprendžiant, ką ir kaip saugoti, visuomet kyla gebėjimo atsirinkti klausimas: kas yra svarbiausia, kas padeda valstybei išlikti, stiprėti, daro ją savita šalimi. O kaip šiame kontekste vertinama žmogaus gyvybė labiausiai apsaugos reikalingu laiku – nuo pradėjimo momento iki gimimo?

Kviečiame perskaityti visą straipsnį.