15 Jan

Straipsnis „Laukiam ar veikiam? Šeimos politikos 2013-aisiais apžvalga“

Straipsnis „Laukiam ar veikiam? Šeimos politikos 2013-aisiais apžvalga“ publikuotas katalikiškame mėnraštyje šeimai „Artuma“ (2014 m. sausis)

2013-uosius metus pradėjome laukimu. Metų pradžioje naujoji Vyriausybė skaičiavo pirmąjį veiklos šimtadienį ir rengė konkrečias priemones savo programai įgyvendinti. Laukėme stebėdami, ką gi valdantieji darys šeimos politikos srityje. Metų pabaigoje jau galime susipažinti su Vyriausybės darbų TOP 10 ir pirmuoju jos parengtu šalies biudžetu. Taigi, ar pagerėjo šeimų gyvenimas?

Kviečiame perskaityti visą straipsnį.