30 Gegužė

Radijo laida apie vaiko teisių apsaugą Lietuvoje (2015-06-01)

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga diskutuota apie vaiko teisių apsaugą Lietuvoje: nevyriausybinių organizacijų veiklą ir naująjį Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą. Laidoje svečiavosi NVO vaikams konfederacijos atstovės – valdybos pirmininkė dr. Giedrė Žilinskienė ir direktorė Elena Urbonienė. Viešnias kalbino „Šeimos instituto” vadovė Jolanta Ramonienė.

Laidos įrašas

29 Gegužė

Mokslininkai: Lietuvoje užtikrinamos ne šeimos, o individų teisės

Mokslininkai pripažino, kad Lietuvoje nėra apibrėžto šeimos politikos tikslo ir vyrauja individualistinis požiūris į šeimą – siekiama užtikrinti atskirų individų, o ne šeimos, kaip visuomenės vieneto, teises. Šios mintys buvo išsakytos tęsiant renginių ciklą, skirtą apibrėžti Lietuvos šeimos politikos tikslams.

Ketvirtadienį vykusioje diskusijoje dalyvavę mokslininkai atkreipė dėmesį į tai, kad šeimos politika yra ne visai arba netinkamai koordinuojama, o vieningo šeimos politikos tikslo nėra.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad šeima turėtų būti saugoma kaip integruotas subjektas, kuriam reikalinga apsauga ir pagalba. Tačiau pritarta nuomonei, jog šeima turi savo išteklių ir gali savo vystymąsi iki tam tikro lygio užsitikrinti pati.

Mokslininkai diskusijoje išsakė nuomonę, jog į šeimos politiką galima žvelgti per skirtingas teorines prizmes: galima skirtingai suvokti teisingumą, žmogaus teises ir žmogaus sampratą. Iš skirtingų suvokimų atsiranda skirtingi šeimos politikos tikslo prioritetai ir požiūrių nesuderinamumai.

Diskutuojant apie instituciją, kuri turėtų būti atsakinga už šeimos politikos inicijavimą, koordinavimą ir kontrolę, mokslininkų nuomonės išsiskyrė. Jie išsakė skirtingas nuomones apie tai, kokios tai turėtų būti institucijos, kokias pajėgas reikėtų sutelkti darbo kokybei užtikrinti.

Mokslininkai taip pat pripažino, kad siekiant veiksmingos šeimos politikos, būtini tyrimai dėl teisės aktų poveikio šeimos institucijai.

Kaip žinoma, Lietuvos teisės institutas ir nevyriausybinė organizacija „Šeimos institutas“ šiemet Tarptautinės šeimos dienos proga pradėjo viešųjų diskusijų ciklą apie šeimos politikos tikslą, kurio būtų siekiama pasitelkiant įvairias šeimos politikos priemones. Jau surengtos diskusijos tarp nevyriausybinių organizacijų ir mokslininkų, birželio 5 d. šiuo klausimu numatoma politikų bei valdininkų diskusija Seime. Diskusijų metu siekiama nustatyti bendrai suvokiamus tikslus, kurių įgyvendinimu būtų suinteresuota pati visuomenė.

26 Gegužė

Mokslininkai diskutuos apie šeimos politikos tikslus

Tęsiant renginių ciklą, skirtą apibrėžti Lietuvos šeimos politikos tikslams, šią savaitę apie šeimos politiką diskutuos įvairių mokslo įstaigų mokslininkai. Diskusija vyks gegužės 28 d. nuo 14 val. Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (Vokiečių g. 10, 003 auditorijoje).

Diskusijoje kviečiami dalyvauti mokslininkai, tyrinėjantys šeimos politikos formavimą ir įgyvendinimą, su šeimos politikos sritimi susijusių organizacijų veiklą ir kt. Diskusiją moderuos „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė, išsakytas mintis apibendrins Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto docentė dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė.

Lietuvos teisės institutas ir nevyriausybinė organizacija „Šeimos institutas“ šiemet Tarptautinės šeimos dienos proga pradėjo viešųjų diskusijų ciklą apie šeimos politikos tikslą, kurio būtų siekiama pasitelkiant įvairias šeimos politikos priemones. Jau surengta diskusija tarp nevyriausybinių organizacijų atstovų https://www.seimos.org/viesos-diskusijos-ieskant-seimos-politikos-tikslo/, toliau diskutuos politikai bei valdininkai. Diskusijų metu bus siekiama nustatyti bendrai suvokiamus tikslus, kurių įgyvendinimu būtų suinteresuota pati visuomenė.

cropped-SI-logo-RGB-Web-maz1.pnglogo_lt[1]

25 Gegužė

Radijo laida: kaip kinta šeimos politika Lietuvoje?

Visai neseniai Šeimos bei Teisės institutai pradėjo diskusijų ciklą, skirtą šeimos politikos formavimui. Laidoje ieškojome atsakymų į klausimus, kaip kinta šeimos politika, kokie veiksniai labiausiai įtakoja jos pokyčius, koks šeimos politikos tikslas turėtų būti pagrindinis bei daugelį kitų. Kartu diskutavo Lietuvos teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė bei Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Laidą vedė politologas Lukas Grinius.

Šaltinis – Laisvoji banga

21 Gegužė

NVO: Lietuvoje nėra aiškaus šeimos politikos tikslo

Lietuvoje vienu metu kalbama apie kuo ilgesnį mamos buvimą su vaiku ir kuo greitesnį moters grąžinimą į darbo rinką po motinystės atostogų. Tai rodo, kad Lietuvos šeimos politikos tikslas ligi šiol nėra aiškus. Tokią išvadą padarė diskusijoje dalyvavę nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai.

Trečiadienį nevyriausybinių organizacijų diskusija prasidėjo Lietuvos teisės instituto ir „Šeimos instituto“ inicijuotas viešųjų diskusijų ciklas, kuriuo Lietuvoje siekiama apibrėžti šeimos politikos tikslą.

Lietuvos teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė įžanginiame pranešime atkreipė dėmesį į tai, jog vienu atveju Lietuvoje taikomas pietietiškas šeimos politikos modelis, orientuotas į šeimos stiprinimą, jos reikšmės didinimą. Kitu atveju dėmesys kreipiamas į skandinavišką modelį, kuris orientuojasi į individo gerovę. Lietuvoje kol kas nėra nuspręsta, kokio modelio turėtų būti laikomasi, todėl mokslininkė paragino diskutuoti šiuo klausimu, kad būtų išgrynintas Lietuvos visuomenei priimtinas modelis.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai, dalyvavę diskusijoje, atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje šeimoms stinga saugumo, demografinė padėtis yra prasta, todėl būtina stiprinti šeimą, šiai svarbiausiai visuomenės institucijai teikti visokeriopą pagalbą – tiek informacinę, tiek moralinę, tiek finansinę. Diskusijos dalyviai vieningai sutiko, kad visuomenės nuomonė šiuo metu nėra palanki daugiavaikėms šeimoms, kas rodo susiformavusį neigiamą gausios šeimos vaizdinį.

„Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė pabrėžė, kad Lietuvoje trūksta konstruktyvaus dialogo tais klausimais, kurie liečia šeimos politiką. Trūksta bendradarbiavimo, pastangų ieškoti to, kas sieja, o ne kas skiria. Buvo atkreiptas dėmesys, jog prieš keletą metų aktyviai diskutavus šeimos politikos klausimais, šiomis dienomis apie šeimos politiką Lietuvoje kalbėti vengiama, pasirenkami atskiri segmentai ir apie juos diskutuojama, bandoma reglamentuoti, tuo tarpu bendro tikslo šiais klausimais nėra.

Pirmosios diskusijos pasisakymus apibendrinęs politologas dr. Vincentas Vobolevičius akcentavo tai, kad šeimos politika yra kur kas sudėtingesnis reiškinys, nei industrinė ar finansinė politika, nes liečia daugybę itin jautrių sričių ir turi begalę įvairių segmentų ir nėra labai aiškiai apibrėžtos interesų grupės. Išklausęs nevyriausybinių organizacijų atstovų, V.Vobolevičius atkreipė dėmesį į tai, kad nesusivienijus nevyriausybinėms organizacijoms nėra galimybės pasiekti tikslų, apie kuriuos visi kalba labai panašiai, tačiau nėra konkrečios vizijos, kaip esančios problemos galėtų būti sprendžiamos.

„Reikia civilizuoto kalbėjimo apie šeimos politiką, reikia užsiimti svarbių klausimų lobizmu, taip pat paspausti politikus, kad šie atkreiptų deramą dėmesį į šeimos reikalus“, – sakė politologas.

Visą diskusijos įrašą galima rasti internete: https://www.seimos.org/viesos-diskusijos-ieskant-seimos-politikos-tikslo/

Trečiadienį prasidėjęs renginių ciklas tęsis mokslininkų, politikų bei valdininkų diskusijomis. Paskutinis renginys bus skirtas apibendrinti visų diskusijų išvadas.

15 Gegužė

Interviu Tarptautinės šeimos dienos proga

Žinių radijo laidoje Ryto espresso (2015-05-15) žurnalistas R. Jasiulionis kalbino „Šeimos instituto“ vadovę J. Ramonienę. Laidoje buvo kalbėta apie tai, kuo gyvena šeimos Lietuvoje, pristatytas viešųjų diskusijų ciklas ieškant sutarimo dėl šeimos politikos tikslo.

Žinių radijo pranešimas „Šeimos politika: padėti, bet netrukdyti“

Interviu įrašas:

Šaltinis – Žinių radijas

14 Gegužė

Kokiam šeimos politikos tikslui pritaria Lietuvos visuomenė?

Gegužės 15-ąją švenčiant Tarptautinę šeimos dieną, inicijuojamas diskusijų ciklas, kuriuo Lietuvoje siekiama apibrėžti šeimos politikos tikslą.

Lietuvos teisės institutas ir nevyriausybinė organizacija „Šeimos institutas“ Tarptautinės šeimos dienos proga pradeda viešųjų diskusijų ciklą. Jo metu bus siekiama surasti šeimos politikos tikslą, kurio būtų siekiama pasitelkiant įvairias šeimos politikos priemones. Ketinama surengti diskusijas tarp nevyriausybinių organizacijų atstovų, mokslininkų ir politikų bei valdininkų. Diskusijų metu bus siekiama nustatyti bendrai suvokiamus tikslus, kurių įgyvendinimu būtų suinteresuota pati visuomenė.

„Nagrinėjant šeimos politiką, ne kartą susidūrėme su tuo, kad visuomenė nemato šeimos politikos naudos, o šeimos politikos formuotojai neturi aiškaus sutarimo, koks turėtų būti šeimos politikos tikslas“, – sako Lietuvos teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė.

„Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė pabrėžia, kad Lietuvoje viešuose debatuose apie šeimų aktualijas trūksta konstruktyvaus dialogo. Dažnai diskusijose įvyksta aštrios vertybinės sankirtos arba vyksta monologas, ir retu atveju – kultūringas dialogas, argumentuoti debatai. Šiose diskusijose bus siekiama puoselėti dialogo apie šeimą kultūrą – stengiamasi atspindėti įvairias nuomones, skatinti argumentuotas diskusijas ir pagarbą oponentams.

Renginių ciklas prasidės diskusija tarp nevyriausybinių organizacijų atstovų. Jos metu diskutuos skirtingas pozicijas dėl šeimos sampratos, šeimos politikos tikslo deklaruojantys, ginantys ar net propaguojantys asmenys, organizacijų atstovai. Viešąją diskusiją bus galima stebėti internetu. Vėliau bus suorganizuotos diskusijos tarp politikų ir valdininkų bei tarp mokslininkų. Baigiant diskusijų ciklą bus surengtas apibendrinimas, po kurio bus siekiama inicijuoti tyrimą, kad siekiant sutarimo dėl šeimos politikos tikslų būtų sukurta ir pagrįsta veiksminga konsultacijų sistema tarp politikų bei tarp politikų ir visuomenės.

Norinčius įsitraukti į šeimos politikos tikslo paieškas kviečiame dalyvauti diskusijose. Pirmoji vyks gegužės 20 d. 15-17 val. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro konferencijų salėje (Saulėtekio al. 5, Vilnius). Diskusijoje dalyvaus šeimų, tėvų, vaikų gynimo, jaunimo, su šeimomis ir šeimoms dirbančių, moterų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Diskusiją modernuos „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė ir politologas Lukas Grinius, įžanginį pranešimą skaitys Lietuvos teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė, diskusiją apibendrins politologas dr. Vincentas Vobolevičius.

cropped-SI-logo-RGB-Web-maz1.png

logo_lt[1]