29 Gegužė

Mokslininkai: Lietuvoje užtikrinamos ne šeimos, o individų teisės

Mokslininkai pripažino, kad Lietuvoje nėra apibrėžto šeimos politikos tikslo ir vyrauja individualistinis požiūris į šeimą – siekiama užtikrinti atskirų individų, o ne šeimos, kaip visuomenės vieneto, teises. Šios mintys buvo išsakytos tęsiant renginių ciklą, skirtą apibrėžti Lietuvos šeimos politikos tikslams.

Ketvirtadienį vykusioje diskusijoje dalyvavę mokslininkai atkreipė dėmesį į tai, kad šeimos politika yra ne visai arba netinkamai koordinuojama, o vieningo šeimos politikos tikslo nėra.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad šeima turėtų būti saugoma kaip integruotas subjektas, kuriam reikalinga apsauga ir pagalba. Tačiau pritarta nuomonei, jog šeima turi savo išteklių ir gali savo vystymąsi iki tam tikro lygio užsitikrinti pati.

Mokslininkai diskusijoje išsakė nuomonę, jog į šeimos politiką galima žvelgti per skirtingas teorines prizmes: galima skirtingai suvokti teisingumą, žmogaus teises ir žmogaus sampratą. Iš skirtingų suvokimų atsiranda skirtingi šeimos politikos tikslo prioritetai ir požiūrių nesuderinamumai.

Diskutuojant apie instituciją, kuri turėtų būti atsakinga už šeimos politikos inicijavimą, koordinavimą ir kontrolę, mokslininkų nuomonės išsiskyrė. Jie išsakė skirtingas nuomones apie tai, kokios tai turėtų būti institucijos, kokias pajėgas reikėtų sutelkti darbo kokybei užtikrinti.

Mokslininkai taip pat pripažino, kad siekiant veiksmingos šeimos politikos, būtini tyrimai dėl teisės aktų poveikio šeimos institucijai.

Kaip žinoma, Lietuvos teisės institutas ir nevyriausybinė organizacija „Šeimos institutas“ šiemet Tarptautinės šeimos dienos proga pradėjo viešųjų diskusijų ciklą apie šeimos politikos tikslą, kurio būtų siekiama pasitelkiant įvairias šeimos politikos priemones. Jau surengtos diskusijos tarp nevyriausybinių organizacijų ir mokslininkų, birželio 5 d. šiuo klausimu numatoma politikų bei valdininkų diskusija Seime. Diskusijų metu siekiama nustatyti bendrai suvokiamus tikslus, kurių įgyvendinimu būtų suinteresuota pati visuomenė.