27 Nov

J. Ramonienė: „TTK vengia prisiimti atsakomybę ir aiškiai išreikšti savo poziciją dėl šeimos sąvokos“

Interviu „TTK vengia prisiimti atsakomybę ir aiškiai išreikšti savo poziciją dėl šeimos sąvokos“ publikuotas interneto dienraštyje Bernardinai.lt

Prieš dvejus metus 106 Seimo nariai pateikė Konstitucijos 38 straipsnio pataisą, siūlydami Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti, kad šeima sukuriama sudarant santuoką ir kyla iš tėvystės ir motinystės. Šiemet, lapkričio 25 d., Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete (TTK) vyko klausymai dėl pastarojo straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1217. Tačiau „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė tai įvardija kaip paprasčiausią sprendimo konstituciškai apibrėžti šeimą vilkinimą ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto darbo imitaciją. Plačiau apie tai – pokalbyje su „Šeimos instituto“ vadove Jolanta Ramoniene.

Visą straipsnį skaitykite čia

27 Nov

Kviečiame į konferenciją „Šeima ir valstybė“

Seimo narys, parlamentinės grupės „Už šeimą“ narys Algimantas Dumbrava, frakcija Tvarka ir teisingumas“, Europos Parlamento narys, Prezidentas Rolandas Paksas ir VDU Santuokos ir šeimos studijų centras rengia konferenciją „Šeima ir valstybė“, skirtą aptarti, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria šeima, kokia yra šeimos samprata šiuolaikinėje visuomenėje, kaip stiprinti šeimos instituciją, kaip ginti jos interesus.

Konferencija vyks 2015 m. lapkričio 30 d., pirmadienį, 9.30 val. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje (Seimo I rūmai, III aukštas). Dėl dalyvavimo kreipkitės: ieva.cerneckiene@lrs.lt

Konferencijos programa: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2443&p_d=201525

„Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė šioje konferencijoje skaitys pranešimą tema „Šeimos politikos tikslas – sugriauti šeimą?!”

Dar pirmaisiais mūsų nepriklausomybės metais buvo apsispręsta, kad realiai sustiprinti šeimą, o kartu ir valstybę, įmanoma tik turint aiškią veiksmų strategiją. Todėl Konstitucijoje buvo įtvirtinta, kad „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“. Dar po kelerių metų buvo parengta Šeimos politikos koncepcija, siekiant „skatinti įsigalėjimą demokratiškos ir savarankiškos šeimos, pagrįstos narių tarpusavio globa ir atsakomybe, užtikrinančios kartų kaitą ir perimamumą; padėti šeimoms realizuojant šeimos funkcijas, kurti sąlygas, stiprinančias šeimas bei užtikrinančias pilnavertį jų funkcionavimą“. Beveik po dešimtmečio buvo priimtas dar vienas dokumentas, vėliau kitas. Visi šie dokumentai galioja, kaip ir juose įvardinti siekiai, kurie savo esme labai panašūs. Tačiau tyrimai rodo, kad visuomenė iki šiol nemato šeimos politikos naudos, šeimos politikos formuotojai neturi aiškaus sutarimo, ko turėtų būti siekiama šeimos politikos priemonėmis ir bendrai šeimos politika Lietuvoje tėra atsitiktinių sprendimų, susijusių su šeima, priėmimas.

Tad stebint realią situaciją susidaro įspūdis, jog šeimos politikos tikslas yra… sugriauti šeimą! Kodėl taip nutiko?

14 Nov

Radijo laida apie Konstitucijos 38 str. pataisų svarstymo vilkinimą (2015-11-16)

Kas nutiko mūsų visuomenėje, kad tapo nebeaišku, kas yra šeima? Kodėl stabdomas teisinio išaiškinimo priėmimas – jau du metus Seime vilkinant Konstitucijos 38 str. pataisų svarstymą? Apie tai, ką kiekvienas galime ir turime padaryti, kad situacija keistųsi, kalbėjomės su Seimo nariu Rimantu Jonu Dagiu ir Studentų ateitininkų pirmininku Linu Braukyla. Laidą vedė „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė.

Laidos įrašas

03 Nov

Straipsnis „Vyriausybės „rūpestis“ šeima“

Straipsnis „Vyriausybės „rūpestis“ šeima“ publikuotas katalikiškame mėnraštyje šeimai „Artuma“ (2015 m. lapkritis)

Mokslininkai mūsų visuomenę vadina skyrybų visuomene ir tvirtina, kad tokie esame jau seniai. Aukšti skyrybų rodikliai, visuomenėje vyraujantis įsitikinimas, kad vieniša mama arba tėtis gali taip pat puikiai užauginti vaiką kaip ir abu tėvai kartu, jau nebestebina. Tačiau politikai nenustoja stebinti.

Jei politikams iš tiesų rūpėtų pagelbėti besiskiriantiems sutuoktiniams, tai būtų įsiklausoma į jų, o ne į teisėjų nuomonę. Akivaizdu, kad nepakanka teismams skirti laiką sutuoktiniams susitaikyti, – būtina pasiūlyti pagalbą jiems ir jų vaikams. Būtent šito dabar labiausiai ir pasigendama, tam reikėtų sutelkti įvairių Vyriausybės institucijų pastangas.

Visą straipsnį skaitykite čia (PDF)

Vyriausybės „rūpestis“ šeima (Bernardinai.lt)

Artuma