23 Feb

Už ko aš ištekėsiu?

Skaitytojams siūlome Aistės Vareikytės parengtą straipsnį „Už ko aš ištekėsiu?“ (interviu su etnologe ir tautosakininke Gražina Kadžyte). Jo pirmąją dalį kviečiame perskaityti: Jaunimogidas.lt, Bernardinai.lt ir 15min.lt. Antroji interviu dalis „Iš kur atjos piršliai?“ publikuojama Jaunimogidas.ltBernardinai.lt ir 15min.lt. Trečioji, paskutinė interviu dalis „Vestuvės“ publikuojama Jaunimogidas.ltBernardinai.lt ir 15min.lt.

Lietuvių tautosaka – puikus rengimo šeimai vadovėlis. Mūsų folkloras ne kartą yra paliudijęs, kad visuomenės gyvenimas buvo smelkte persmelktas šeimos dvasia. Bendruomenės vaikai, jaunimas vakarėliuose vienas kitą vadino broliais ir seserimis, o naujos šeimos kūrime didelį vaidmenį vaidino ne tik giminės ir kaimynai, bet ir visas kaimas ar miestelis.

Senojoje liaudies pedagogikoje teigiama, jog tam, kad kūdikis užaugtų doru žmogumi, jį auklėti reikia pradėti jau tada, kai jo motina – dar maža mergaitė. Mūsų tradicinėje sampratoje buvo labai svarbu nuo pat vaikystės sudaryti teisingą gyvenimo vaizdinį.

Suaugusiųjų gyvenimas, pokalbiai, pasakos, dainos, patarlės nuo vaikystės modeliuodavo sampratą, kad santuokoje reikės gyventi visą gyvenimą. Ir varge, ir džiaugsme…, kaip sakoma priesaikos formuluotėje.

Nors Žemaitė ir kiti klasikai yra aprašę piršlybas kaip baisų įvykį, kuomet niekas nė nepaklausia merginos nuomonės, o sutuokiama vien tėvo valia, per prievartą, tokių atvejų iš tiesų pasitaikydavo retokai. Turėtume prisiminti, jog rašytojai visais laikais mėgsta pateikti situacijas, kurios vienaip ar kitaip išsiskiria iš gyvenamosios aplinkos konteksto – kad būtų dėl ko jaudintis, piktintis, aptarti…

Šis straipsnis yra parengtas „Šeimos institutui“ bendradarbiaujant su partneriais vykdant projektą „Šeima kultūroje ir kultūra šeimoje“.

09 Feb

Tautosaka – atgyvena ar būtinybė?

Skaitytojams siūlome Aistės Vareikytės parengtą straipsnį „Tautosaka – atgyvena ar būtinybė?“ (interviu su dr. Jurga Sadauskiene). Jo pirmąją dalį kviečiame perskaityti: Jaunimogidas.lt, Bernardinai.lt ir 15min.lt. Antroji interviu dalis publikuojama Jaunimogidas.ltBernardinai.lt ir 15min.lt.

Kiekvienas mūsų vienaip ar kitaip susidūrėme su tautosaka – skaitėme pasakas, dainavome liaudies dainas, lavinome tartį greitakalbėmis, minėme mįsles ar sėmėmės išminties iš patarlių. Tautosaka – neatsiejama mūsų kultūros, tautinio tapatumo dalis ir jos atspindys. Kad tautosaka prisidėtų ugdant tautinį tapatumą, ji turi būti įaugusi į atmintį, turi būti formavusi mūsų mąstymą, provokavusi mūsų vaizduotę bent vienu mūsų brendimo tarpsnių. Tautosaka turi būti patirta ir išgyventa kaip šeiminio, bendruomeninio, tautinio sambūvio forma.

Šis straipsnis yra parengtas „Šeimos institutui“ bendradarbiaujant su partneriais vykdant projektą „Šeima kultūroje ir kultūra šeimoje“.

03 Feb

Senosios civilizacijos: keletas šeimos gyvenimo aspektų

Skaitytojams siūlome Aistės Vareikytės parengtą straipsnį „Senosios civilizacijos: keletas šeimos gyvenimo aspektų“. Jį kviečiame perskaityti: Bernardinai.lt15min.lt ir Jaunimogidas.lt.

Daug dalykų šeimoje tarsi savaime suprantami, bet ar taip buvo visada? Kaip šeimos gyvenimas atrodė tada, kai didžioji mums pažįstamo pasaulio dalis pradėjo kurti miestus, valstybes, imperijas? Kaip mūsų tolimi protėviai traktavo šeimos institucijos svarbą, šeimos narių pareigas ir atsakomybę?

Šis straipsnis yra parengtas „Šeimos institutui“ bendradarbiaujant su partneriais vykdant projektą „Šeima kultūroje ir kultūra šeimoje“.

02 Feb

Diskusija dėl Šeimos stiprinimo įstatymo projekto

Seimo nariai ir nevyriausybinės organizacijos rengia diskusiją dėl Šeimos stiprinimo įstatymo projekto

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=161870

Vasario 5 d., penktadienį, 14 val. Konferencijų salėje (Seimo III rūmai) Seimo parlamentinė grupė „Už šeimą“ ir viešoji įstaiga „Šeimos institutas“ rengia diskusiją „Šeimos stiprinimas Lietuvoje – svajonės ar būtinybė?“. Ji skirta Šeimos stiprinimo įstatymo projekto pristatymui visuomenei bei tobulinimui, atsižvelgiant į nevyriausybinių organizacijų ir mokslo institucijų atstovų pasiūlymus.

„Lietuvos įstatyminėje bazėje šeimos reikalai reglamentuoti padrikai, be to, pastaruoju metu imta vaikytis užsienio valstybių madų ir kiekvieno šeimos nario – tėvų, vaikų, senelių – poreikius, teises forminti individualiai, taip visai pametant bendrą šeimų gyvenimo vaizdą. Mūsų lūkestis yra, kad Šeimos stiprinimo įstatymas nekoordinuojamą politiką šeimos klausimu pakeistų į nuosekliai ir pastoviai šeimų padėtį gerinančią politiką, skatinančią susilaukti vaikų, kuriančią šeimoms palankią aplinką“, – apie kuriamą įstatymą pasakoja jį inicijavusios Seimo parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkas Rimantas Jonas Dagys.

Prie įstatymo rengimo prisidėjusios viešosios įstaigos „Šeimos institutas“ vadovė Jolanta Ramonienė teigia, kad norima užregistruoti visuomenės lūkesčius atitinkantį įstatymo projektą, todėl organizacijos kviečiamos prie jo rengimo prisidėti nuo pradžių.

„Pirmą kartą įstatymo projektą šeimų, tėvų, jaunimo, žmogaus ir vaiko teisių nevyriausybinių organizacijų atstovams pristatėme dar gruodžio mėnesį. Tuomet susitikimo dalyviai pritarė šiai iniciatyvai, pabrėžė, kad tai – ilgai lauktas projektas. Vasario 5 d. vyksianti diskusija – sekantis žingsnis, kai išklausysime konkrečius organizacijų pasiūlymus ir pagal juos patobulinsime įstatymo projektą. Tikimės jį užregistruoti jau būsimai Seimo pavasario sesijai“, – teigia J. Ramonienė.

Šeimos stiprinimo įstatyme, reglamentuojančiame šeimos politiką, siūloma įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus ir bendrąsias šeimos stiprinimo nuostatas, kuriomis turėtų būti vadovaujamasi reglamentuojant su šeimos politika susijusius santykius ir taip užtikrinti nuoseklų, kryptingą ir tęstinį šeimų stiprinimą. Įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į šeimų ir nevyriausybinių organizacijų raginimus valdžios institucijoms imtis priemonių, užtikrinančių sąlygas kurti, išsaugoti bei stiprinti šeimą, kaip palankiausią aplinką vaikui augti ir vystytis, mokslininkų tyrimus bei kritinę demografinę situaciją. Su įstatymo projektu galima susipažinti internete.

Diskusija bus tiesiogiai transliuojama internetu ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“

Kontaktinis asmuo: VšĮ „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė, tel. 8 699 64747, el. p. jolanta.ramoniene@seimos.org

Diskusijos programa:
14.00 Įžanga. Seimo narys, parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkas Rimantas Jonas Dagys
14.10 Sveikinimo žodis. Seimo narys, parlamentinės grupės „Už šeimą“ narys Algimantas Dumbrava.
14.15 Lenkijos patirties pristatymas. Seimo narė, parlamentinės grupės „Už šeimą“ narė Rita Tamašunienė.
14.35 Šeimos stiprinimo įstatymo projekto pristatymas. VšĮ „Šeimos institutas“ direktorė Jolanta Ramonienė.
15.00 Nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų, Šeimų tarybų prie savivaldybių tarybų atstovų pasiūlymai Šeimos stiprinimo įstatymo projektui.
16.00 Diskusija ir apibendrinimas.
17.00 Pabaiga