Šeimos stiprinimo įstatymas

Įstatymo tikslas – sudaryti teisines ir organizacines prielaidas stiprinti šeimos institutą, įtvirtinti šeimos politikos įgyvendinimą užtikrinančias institucijas, apibrėžti jų pagrindines funkcijas ir numatyti šeimos stiprinimo organizavimą taikant šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo sistemą. Įstatymo projektas pirmą kartą viešai pristatytas Seime 2015 m. gruodžio 17 d., o 2016 m. balandžio 7 d. įregistruotas Seime, kartu su Seimo Statuto pakeitimo projektu. 2016 m. gegužės 12 d. Šeimos stiprinimo įstatymo projektui ir lydinčiajam Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 135 straipsnio 3 dalies pakeitimo“ projektui pritarta po pateikimo. 2017 m. spalio 10 d. patobulintam Šeimos stiprinimo įstatymo projektui pritarta po svarstymo. 2017 m. spalio 19 d. įstatymas priimtas Seime, o 2017 m. lapkričio 3 d. jį pasirašė Lietuvos Respublikos Prezidentė.

Siūloma šiame įstatyme kaip bendrajame, reglamentuojančiame šeimos politiką, įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus ir bendrąsias šeimos stiprinimo nuostatas, kuriomis turėtų būti vadovaujamasi reglamentuojant vienarūšius su šeimos politika susijusius santykius ir taip užtikrinti nuoseklų, kryptingą ir tęstinį šeimų stiprinimą.

Priimtas Šeimos stiprinimo įstatymas Nr. XIII-700 (2017-10-19)
Patobulintas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4255(3) (2017-10-18 registruotas Seime)
Patobulintas Šeimos stiprinimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4255(2) (2017-10-06 registruotas Seime)
Šeimos stiprinimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4255 (2016-04-07 registruotas Seime)
Šeimos stiprinimo įstatymo aiškinamasis raštas (2016-04-07)
Kartu pateikiamas: Seimo Statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Statuto Nr. I-399 135 straipsnio 3 dalies pakeitimo“ projektas Nr. XIIP-4256 (2016-04-07) ir jo lyginamasis variantas.

Šeimos stiprinimo įstatymas minimas žiniasklaidoje:

Jolanta Ramonienė: Džiaugiamės, kad šeimos politikos apžvalgos žmonėms reikalingos ir naudingos
Violeta Vasiliauskienė, Martynas Vasiliauskas: Kodėl mums reikia sistemingos šeimos politikos?
Birutė Obelenienė: Kodėl mums turėtų rūpėti santuokos ir šeimos stiprinimas? (I) Ar romantinė meilė tinkamas motyvas santuokai?
Birutė Obelenienė: Kodėl mums turėtų rūpėti santuokos ir šeimos stiprinimas? (II) Santuoka, šeiminiai ryšiai ir sukuriamas gėris.
Birutė Obelenienė: Kodėl mums turėtų rūpėti santuokos ir šeimos stiprinimas? (III) Ar tikrai santuoka yra tik dviejų žmonių asmeninis reikalas?
Birutė Obelenienė: Kodėl mums turėtų rūpėti santuokos ir šeimos stiprinimas? (IV) Ar tikrai sutuoktiniai smurtauja dažniau nei sugyventiniai? Beveik detektyvas
Šeima ir valdžia – kaip susikalbėti? (I) Interviu su Rasa Žemaite, Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio (NAMS) atstove ir Jolanta Ramoniene, „Šeimos instituto“ vadove
Šeima ir valdžia – kaip susikalbėti? (II) Interviu su Kristina Paulike, Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininke, Klaipėdos m. sav. šeimos tarybos pirmininke ir Egle Šveckiene, Vėriškių bendruomenės tarybos nare, Radviliškio r. sav. šeimos tarybos pirmininke
Penki TV laidoje „Savaitės pjūvis“ (2016-10-07) parodytas reportažas apie Šeimos stiprinimo įstatymo projektą, kuriam pritarė Vyriausybė.
Diskusija Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ (2016-10-21). Diskutavo Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio narė Rasa Žemaitė, Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Kęstutis Mikolajūnas, „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė ir Kristina Paulikė.

Ankstesnės redakcijos:

Šeimos stiprinimo įstatymo projektas (2015-12-14 redakcija, skirta pradinėms diskusijoms)
Aiškinamasis raštas (2015-12-14 redakcija, skirta pradinėms diskusijoms)

2017 m. spalio 10 d. Seime įvyko Seimo Laikinosios grupės „Už šeimą“ (dalyvavo R. J. Dagys, R. Baškienė, V. Kravčionok, A. Dumbrava, J. Varkalys) spaudos konferencija „Valstybė turi siekti, kad šeimyniniai ryšiai būtų tvirtesni“. Konferencijoje dalyvavo ir „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė.

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas

SSI_spkonf_Seime

2016 m. balandžio 14 d. Seime įvyko Seimo narių Rimanto Jono Dagio, Rimos Baškienės ir Ritos Tamašunienės spaudos konferencija „Šeimos stiprinimo įstatymas – pagalba kuriant, išsaugant ir stiprinant šeimą“. Konferencijoje dalyvavo „Šeimos instituto“ vadovė Jolanta Ramonienė bei Gausių šeimų asociacijos pirmininkė Angelė Kostogrizienė.

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas

2016 m. vasario 5 d. 14.00-17.30 val. Seime įvyko diskusija „Šeimos stiprinimas Lietuvoje – svajonės ar būtinybė?“, skirta šio įstatymo tobulinimui. Diskusijoje šeimų organizacijų, savivaldybių atstovai, mokslininkai ir politikai pateikė savo pasiūlymus, išsakė pastebėjimus.

Pranešimas žiniasklaidai apie diskusiją ir programa

LRS SSI pristatymas OPosaskova 20160205

Foto: Olga Posaškova / Lietuvos Respublikos Seimo archyvas

Interviu 2016-02-06 LRT radijo laidai „60 minučių“ (nuo 31:27 min)

Diskusijos vaizdo įrašas