31 Dec

Projekto „Padėti-NE-stebėti“ rezultatai

„Šeimos institutas“ drauge su Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Daugiavaikių šeimų asociacija MES 2020 metais vykdė projektą „Padėti-NE-stebėti“.

Dalyvių vertinimu projektas labai pavykęs, jo veiklos labai reikalingos. Šeimų organizacijų atstovai dėkojo už nuolat palaikomą ryšį, domėjimąsi, kaip sekasi, kokios problemos, iššūkiai, pagalbos pasiūlymą, naujus kontaktus bendradarbiavimui, pasidalinimą aktualia informacija, kvietimais į mokymus, konferencijas ir pan.

Išskirtinis įvykis – suorganizuota pirmoji Šeimų NVO mugė ir po jos tęsiamas bendradarbiavimas. Dalyvių atsiliepimai geriausiai apibūdina gautą naudą.

VšĮ Šeimų centro „Būkime kartu“ vadovė – „naudingiausia buvo 2 dalykai: galimybė dalyvauti su šeimos nariais (kas buvo itin aktualu turint mažą vaiką) ir galimybė bendrauti su kitomis organizacijomis, išklausyti naudingus pranešimus, diskutuoti ir kartu dirbti kuriant tinklaveiką bei išsigryninant sekančių metų ,,topiką” – savivaldybių šeimų tarybų indėlio stiprinimą, nes per tai galima pasiekti visas savivaldybes ir daug realiau turėti pokyčių.“

Mokymosi šeimoje asociacijos vadovė – „Nauda buvo tikrai didžiulė ir turbūt sunkiai pamatuojama. Visų pirma, tai pažintis su tais žmonėmis, kurie deda pastangas, kad šeimų gyvenimas Lietuvoje būtų geresnis, lengvesnis, paprastesnis. Nepaprastai miela buvo užmegzti artimesnius kontaktus su daugeliu iš dalyvavusių. Aš, kaip mažos ir jaunos asociacijos atstovė, dažnai pasijuntu išsisėmusi nuo „virimo savose sultyse“, tuo tarpu šis renginys vėl pripildė entuziazmo taurę ir suteikė minčių bei idėjų, kuria kryptimi galima judėti toliau. Didelis ačiū už tai. Taip pat esu dėkinga už suorganizuotus mokymus. Išgirdau daug naudingos informacijos apie demografiją, šeimos tarybų darbą, darbo planavimo įrankius, kurie tikrai pravers mūsų asociacijos darbuose.“

Rokiškio šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja, asociacijos Rokiškio mamų klubas vadovė – „renginys buvo įdomus ir naudingas visapusiškai: kontaktų užmezgimu, patirties pasidalinimu, be galo įdomus Justinos pranešimas ir Kęstučio pristatytas kalendoriaus panaudojimas. Tiek daug naujų idėjų parsivežiau, viską pamažu dėliojuosi į savo lentynėles.“

Džiugu, kad projektas bus tęsiamas 2021 metais, galėsime atliepti į šeimų NVO lyderių lūkesčius, kad „tai taptų kasmetiniu tradiciniu renginiu“. Jei ateityje didėtų finansavimas, būtų galimybė atliepti ir šį lūkestį, vedantį į dar geresnę kokybę – „ilgesnį renginį, kad galima būtų plačiau išdiskutuoti viską, kas tam kartui buvo tik paliesta, kad būtų likę daugiau laiko ir neformaliam pasibendravimui, ypatingai paskutinę dieną, kai jau visi susibendravo ir daug apie ką norėjosi pasišnekėti plačiau.“

Plačiau apie projektą