26 Oct

Parengta Seime 2016 m. rudenį svarstomų teisės aktų apžvalga

Suvokti, kas vyksta Seime ar Vyriausybėje, kokie ir kodėl yra rengiami įstatymai bei kiti teisės aktų pakeitimai ar papildymai, kaip vyksta jų svarstymas – nėra paprasta, nes tai reikalauja ne tik tam tikrų žinių, bet ir nemažai laiko.

VšĮ „Šeimos institutas“ bendradarbiaujant su VšĮ Caritas leidykla „Artuma“ parengė ir išleido 2016 metų rudenį Seime svarstomų teisės aktų apžvalgą. Šioje, jau ketvirtojoje apžvalgoje, atkreipiame Jūsų dėmesį į teisės aktus, kurie gali būti svarbūs šeimos gyvenimui ir gyvybės kultūrai puoselėti ir yra įtraukti į 2016 m. rudens sesijos darbų programą. Apžvalgoje rasite informaciją apie tai, kas įvyko per praėjusią 2016 m. pavasario sesiją ir šios sesijos pradžioje. Taip mes siekiame padėti Jums susiorientuoti gausybėje teisės aktų projektų, sekti, kaip vyksta jų svarstymas, kad galėtumėte tinkamai išreikšti savo nuomonę. Rengiant apžvalgą talkino Laisvos visuomenės institutas.

Kviečiame drąsiai bendrauti su Jūsų interesams atstovaujančiais politikais. Teiraukitės, kodėl jie pateikė vieną ar kitą teisės akto projektą. Prašykite paaiškinti, ar numatyti pakeitimai tikrai prisidės prie gyvenimo kokybės pagerinimo, o gal taps tik dar vienu papildomu formalumu, sukuriančiu darbo aiškintojams ir ataskaitų rengėjams. Klauskite, kokios pagalbos reikia, kad šeimą stiprinantys sprendimai būtų priimti ir įgyvendinami. Pasidomėkite, kokia jų pozicija kitais Jums svarbiais klausimais, kurie svarstomi Seimo komitetuose ir dėl kurių bus balsuojama plenarinių posėdžių salėje.

Su leidiniu susipažinti galite:  PDF ir interaktyviai

Lankstinukas201610