15 Sep

Straipsnis „Dirbkime su jaunimu“

Straipsnis „Dirbkime su jaunimu“ publikuotas katalikiškame mėnraštyje šeimai „Artuma“ (2013 m. rugsėjis)

Ir vėl… tie patys, kalba taip pat, kalba tiems patiems… Šitaip atsidūstu jau ne vienus metus dalyvaudama didesniuose ar mažesniuose renginiuose šeimoms arba apie šeimas.

Mūsų, viduriniosios ir vyresniosios kartų atstovų, aktyviai veikiančių šeimos stiprinimo ir šeimų atstovavimo srityje, nėra daug. Tai natūralu, nes ir tyrimai liudija tos kartos pasyvumą visuomeninėje veikloje. Žinoma, mūsų ratas plečiasi. Kiekvienąkart pastebiu ir naujų veidų, sužinau apie naujas idėjas ar iniciatyvas. Daugumą mūsų aktyviai veikti skatina labai stipri ir aiški vertybinė motyvacija. Mums savaime aišku, kad šeima yra vertybė, kad ją reikia stiprinti ir saugoti, idant gyvuotų pati valstybė. Retai diskutuojame, kodėl šeima svarbi kiekvienam asmeniškai arba kodėl šeima yra valstybės pamatas. Tai paliekama kaip savaime suprantamas, nesvarstytinas, vertybinis mūsų gyvenimo ir veiklos pamatas. Bet taip yra mums. Tačiau jaunimas jau mąsto kitaip – jam reikia argumentų, nepakanka mūsų įsitikinimų, vidinių nuostatų, rėmimosi susiklosčiusiomis tradicijomis.

Kviečiame perskaityti visą straipsnį.